Club Cecot Financer i Fiscal

Patronal catalana Cecot - Club Cecot Financer i Fiscal
Club Cecot Financer & Fiscal

El Club vol ser un espai de relació i debat entre professionals d’aquest àmbit, mitjançant l’organització de actes on es tracten temes d’interès amb reconeguts professionals, tant de l’àmbit públic com privat.

També vol fer de lobby davant de les administracions públiques, defensant els interessos de les empreses associades a la Cecot. 
Agenda d'activitats


     
  pàgina  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Següent pàgina  Següent grup
 • Plusvàlua Municipal: venda a pèrdua

  Data
  05/10/2017
  Hora
  08:30 h
  Lloc
  seu de la Cecot, carrer Sant Pau, 6 de Terrassa

  Les sentències dels tribunals han posat en qüestionament l'aplicació de l'Impost Municipal sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, popularment conegut com a plusvàlua, quan no hi ha guany en l'operació. Quin recorregut tenen aquestes sentències, quins posicionaments s'estan fent des dels ajuntaments i quin futur té aquest impost en la reforma de la Llei d'Hisendes Locals, són els temes que cal clarificar i que intentarem que tinguin resposta durant la sessió.

  Per tractar aquest tema amb profunditat comptarem amb el Sr. Ferran Bel, alcalde de Tortosa i president de la comissió d'hisendes locals de l'Associació Catalana de Municipis i amb el Sr. Daniel Tarroja,  Gerent del Departament Fiscal de Crowe Horwath.

 • Impacte de la revisió cadastral en l'IBI a Terrassa

  Data
  14/09/2017
  Hora
  08:30 h
  Lloc
  seu de la Cecot, carrer Sant Pau, 6 de Terrassa

  Com tots sabeu, enguany s'estan revisant les ponències de valoració cadastral en molts municipis. El valor cadastral té una gran rellevància, ja no sols pel que suposa de base per pagar l'impost sobre Bens Immobles, sinó perquè és una base de càlcul en molts d'altres impostos.

  • Per què es fa?
  • Com es calcula?
  • Quins impactes tindrà per zones a Terrassa?
  • Afectarà per igual a habitatge que a la indústria?

  Quan entrarà en vigor?

  Aquestes i d'altres preguntes són les que intentarem donar resposta amb les persones responsables de la seva posada en funcionament, el Sr. Pere Montaña, Director de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert i el Sr. Miquel Àngel Gamell, Director de Serveis de Gestió Tributària i Recaptació.

 • Nou impost sobre actius no productius

  Data
  05/07/2017
  Hora
  08:30 h
  Lloc
  Seu de la Cecot, carrer Sant Pau, 6 de Terrassa

  Ha entrat en vigor el nou impost sobre els actius no productius promogut per la Generalitat on, d'entrada, sembla que sols afecti qui té iots, avions, etc. Però el cert és que, a banda d'aquests, és un impost que afecta totes les Societats Mercantils que disposen en el seu actiu d'immobles que tenen una utilització privativa o que, simplement, no estan afectats a les activitats corresponents. Per tant és un impost amb un abast considerable i que cal tenir molt present a partir d'ara.

  Per tractar aquest tema en profunditat comptarem amb el Sr. Enric Rius assessor Fiscal i Financer de la Cecot.


Destacats

destacats